Betingelser vedr. tilmelding til hundetræning

Når du tilmelder dig hundetræning på Kollensø Hundeskole accepterer du samtidigt nedenstående betingelser.

Tilmelding

 • Tilmeldingen foregår udelukkende via online tilmeldingen på kollensøvej.dk.
 • Du er ikke sikret en plads på holdet før du har modtaget en bekræftelse.
 • Du vil først modtage en email med bekræftelse på at du har fået plads på holdet, når din betalingen er registreret.
 • Hvis vi ikke har registreret din betaling inden for 4 dage efter din tilmelding, vil den blive afvist og pladsen vil gå til en anden.
 • Når din tilmelding er bekræftet er den bindene og træningsgebyret vil ikke bliver returneret hvis du melder fra.

  Træningsgebyret indbetales på:
  Reg. nr. 5065 konto nr. 0001610094

  (Skriv venligst dit og hundens navn i feltet "Besked til modtageren").

 • OBS! VI forbeholder os ret til at nedlægge hold, hvis deltagerantallet er mindre end 6 deltagerer. (Alle indbetalte træningsgebyrer returneres ved aflysning af hold).

Vaccination

 • Din hund skal vare vaccineret inden for de sidste tre år.
 • Vaccinations papirer skal medbringes og forevises første gang.
 • Hvalpe kan deltage uden at være færdig med deres basis vaccine, men skal være vaccineret første gang.

Forsikring

 • Din hund skal som minimum have den lovpligtige ansvarsforsikring.
 • Forsikrings papirer skal medbringes og forevises første gang.
 • Det er til en hver tid dit ansvar hvis din hund laver skade på andre hunde eller personer m.v.

  Bemærk! Nogen forsikringsselskaber forlanger at din hund har udvidet ansvarsforsikring når den deltager i hundetræning. Hvis du er i tvivl, anbefales det at du tjekker det med dit forsikringsselskaber.

Generelt

 • Tæver i løbetid kan som udgangspunkt ikke deltage i træningen.
 • Din hund er 100% dit ansvar når du er på træningspladsen.
 • Forsikrings papirer skal medbringes og forevises første gang.
 • Lad være med at fodre en fremmed hund - før ejeren har givet lov.
 • Send afbud på SMS hvis du ikke kan komme.
 • Tvang, slag, spark mm. - er ikke tilladt og medfører bortvisning!
 • Trænerens anvisninger skal altid følges, for alles sikkerhed.

Privatlivspolitik

Gældende fra 1. april 2018

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige:

Kollensø er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Ole Sandvang Høj
Adresse: Kollensøvej 8
CVR: 38127063
Telefonnr.: +45 40292221
Mail: Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

Behandling af personoplysninger:

Vi behandler følgende deltageroplysninger:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefon
 • Mail
 • Hundens navn
 • Hundens fødselsdag
 • Hundens race
 • Registrerings dato

Formål med behandling af deltageroplysninger:

 • Som led i Kollensø Hundeskoles aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning
 • Levering af varer og ydelser du har tilmeldt dig
 • Administration af din relation til os

Samtykke:

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til andre formål, end dem der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Videregivelse af dine personoplysninger:

Vi videregiver ikke personoplysninger uden dit samtykke.

Dine rettigheder:

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.