Dyr på Kollensøvej

Køer på græsPå Kollensøvej er der blevet drevet landbrug igennem mange gene-
rationer.

Der drives stadig landbrugs, men ejendommene er af en størrelse hvor man ikke kan have det som hovederhverv.

Gårdene på vejen bliver derfor drevet som deltids landbrug med hovedvægt på dyrehold, her er kødkvæg og ikke mindre end tre forskellige fåreracer, høns og heste.