Området omkring Kollensøvej

Kollensøvej er beliggende i det fredet område i udkanten af naturparken mellem Farum og Slangerup.

Området ligger i en gammel ådal der oprindeligt har haft forbindelse helt ud til øresund via Buresø, Bastrup sø og Mølleådalen. I dag er der ikke meget vand tilbage i ådalen, der er enkelte vådområder og gamle tørvegrave.

Første gang man besøger området bliver man betaget af det stærkt kuperede terræn skabt under sidste istid.